Návrat na hlavní stranu

Obecní úřad obce Trnávka [ Obecní úřad ]

Obecní úřad obce Trnávka

Sídlo obecního úřadu se nachází v budově zámku.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Oficiální název:                Obec Trnávka

Datová schránka ID:        6mka7kv

Adresa:                            Obecní úřad Trnávka, 742 58   Trnávka č.p. 1

Telefon:                            556 729 049

Fax:                                  556 729 049

E-mail:                              obec@trnavka.cz, podatelna@trnavka.cz(s elektronickým podpisem)

IČ:                                    00848441

Bankovní spojení:              Komerční banka a.s., číslo účtu 25929-801/0100

 

Úřední hodiny na úřadě

Pondělí8:00-12:0013:00-17:00
Středa8:00-12:0013:00-17:00

 

E-podatelna

 1. adresa e-podatelny: podatelna@trnavka.cz
 2. Tato adresa je určena pouze pro korespondenci se zaručeným elektronickým podpisem.

 3. adresa umístění elektronické podatelny:
 4. Obec Trnávka
  č.p. 1
  742 58 Trnávka

 5. kvalifikovaný certifikát obce pro zajištění provozu el. podatelny:
 6. sériové číslo certifikátujméno/název(CN)platnost odplatnost do
  00a10b9eJana Hájková17.06.201017.06.2011

 7. pravidla potvrzování doručování datových zpráv:
 8. Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  - zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance
  - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  - evidenční číslo dokumentu přidělené el. podatelnou.

 9. vzor datové zprávy:
 10. "Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování."

 11. technické parametry přijímaných datových zpráv:
 12. - formát *.txt (prostý text)
  - formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  - formát *.rtf (ritch text format)
  - formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  - formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft  Excel)
  - formát *.jpg, *.tif (grafický formát)
  - formát *.pdf (portable document format)

 13. seznam povolených typů nosičů dat:
 14. - disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
  - se souborovým systémem ISO9660

 15. postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy:
 16. V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem apod.), nebude přijata a toto nepřijetí bude neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

 17. vyřizování dotazů týkajících se provozu el. podatelny:
 18. Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu obec@trnavka.cz případně na poštovní adresu obecního úřadu.

 19. seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:
 20. - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

  Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.trnavka.cz

Typ záznamu: Obecní úřad
AKTUALIZACE: Jana Hájková org. 56, 29.07.2010 v 08:59 hodin

Copyright 1997-2024 © Luděk Šorm