Návrat na hlavní stranu

Lidové tradice v obci Střelná

Lidové tradice v obci Střelná

Tři králové - jsou to tři chlapci, kteří zpívají po domech píseň "My třé králé idem k Vám". Za svůj zpěv obdrží jako dárek pro Ježíška buď sladkosti nebo malou peněžní částku

Masopust - po dědině chodí "Fašanky" v různém maškarním převlečení. U nás se ustálila sestava skládající se z manželského páru, krakonoše, kata, medvěda, ponocného, cikánky, doktora a čety grenadýrů s vlastním pojízdným dělem, z něhož u každého domu vypálí salvu

Velikonoce - na velikonoční pondělí se odbývá mrskačka, kdy chlapci chodí mrskat děvčata a za odměnu dostávají malovaná vajíčka, starší i něco ostřejšího

1.máj - u mnoha stavení bývá postavena májka, která je symbolem měsíce lásky. Je to stromek ozdobený papírovými pentlemi. Bývá také postavena májka obecní, která je pak slavnostně kácena poslední den v měsíci květnu s tradičními scénkami a zábavou

Pouť - po posvěcení kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Střelné začala tradice srpnové pouti

sv.Mikuláš - slaví se dva dny 5. a 6.prosince. Po celé tyto dny chodí po dědině skupina různých mikulášských figur, jak se ustálila ze starších dob. Je to předně postava sv. Mikuláše, která jediný důstojně reprezentuje mikulášskou tradici. Ostatní účastníci tvoří doprovod. Jsou to kobylica, smrtky, čerti a nosič. Úkolem nosiče bylo nosit v pytli zrno, které dostával od sedláku místo peněz. Toto zrno se pak prodalo a mikuláši tak měli možnost se poveselit. Kobylica je postava Turka či Tatara na koni, kteří od nepaměti přinášeli našemu kraji zlo a zkázu. Postavy smrti a čerta to jen zdůrazňují. A to, že "mikuláši" u nás honí mladé lidi, bylo navozeno tím, že Turci při každém svém příchodu chytali mladé lidi a odváděli je na trh s otroky

sv.Lucie - v prosinci chodí "Luce", dívky zahalené v bílé plachetce s pomoučenými tvářemi. V ruce drží husí křídla a dům od domu chodí po světnici jakoby ometaly stěnu. Spolu s nimi chodí dědáček s fajfčičkou a prosí o příspěvek na tabáček


V obci se udržuje hudební tradice a již několik let zde působí hudební skupina Marcia. Také místní hudebník pan Jan Pohůnek, který profesionálně působí ve Slovenském komorním orchestru v Žilině, zřídil v obci soukromou hudební školu a již po několik let nacvičuje s místním sborem vánoční mše.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.strelna.cz

Typ záznamu: Lidové tradice
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 12:45 hodin

Copyright 1997-2020 © Luděk Šorm